Υποβρύχιες Αντλίες – Πομόνες

 
Απευθυνθείτε στη ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για εξαγωγή και την τοποθέτηση υποβρύχιων αντλιών - πομονών σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Με σταθερή παρουσία από το 1964, συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες σε αγροτικά, βιομηχανικά και παντός τύπου έργα.

Ακόμη, στη ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτελούμε δοκιμαστικές αντλήσεις (είτε με υποβρύχιες αντλίες είτε με πομόνες), επισκευάζουμε αντλίες λυμάτων και κατασκευάζουμε δίκτυα σε αντλιοστάσια, εξασφαλίζοντας μια εύρυθμη, ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργεία.