Υπηρεσίες ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.

 
Στη ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιούμαστε πάνω στην εμπορία και την τοποθέτηση υποβρύχιων αντλιών και πομονών, καθώς επίσης και στην επισκευή μηχανημάτων γεωτρήσεων.

Αναλυτικά, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω:
 
 
 
 
Επισκευή και καθαρισμός αντλιοστασίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Service - καθαρισμός γεωτρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθέτηση - επισκευή πομονών και αντλιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων με επισκευή και καθαρισμό
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισκευή και καθαρισμός αντλιοστασίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγή πομονών και αντλιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Παροχή γερανοφόρου οχήματος για εξαγωγή και τοποθέτηση αντλιτικών συγκροτημάτων.
 
 
 
 
Εμπιστευτείτε τη ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αντλίες και τα μηχανήματα γεωτρήσεων!